fundusze unii europejskiej

AKTUALNOŚCI

data wpisu 13.05.2020

Zawarcie Umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A

Informujemy, że 13.05.2020r
BARBARA RYBAK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SŁOWIANKA BARBARA RYBAK, NIP 5981447506, REGON 081075414 (Przedsiębiorca), reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej Umowy przez BARBARA RYBAK
zawarła umowę z
Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458, z kapitałem zakładowym (w pełni wpłaconym) wg stanu na datę niniejszej Umowy w wysokości 2.453.326.553 PLN (PFR), reprezentowaną przy zawarciu niniejszej Umowy przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku ul. Strzelecka 2 74-320 Barlinek, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000080865, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający NIP 597-000-01-09, REGON 000507868, działającym w charakterze pełnomocnika PFR (Bank), który to Bank reprezentowany jest przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 00-844) przy ulicy Grzybowskiej 81, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069229, numer NIP 896-00-01-959, REGON 930603359, kapitał zakładowy i wpłacony 437 026 518,00 zł (Bank Zrzeszający),

W związku z zawarciem umowy Przedsiębiorca otrzymał subwencję finansową w kwocie: 108 000 zł.(sto osiem tysięcy złotych)

 

data wpisu 26.06.2020

Projekt "Lubuski Bon Wsparcia Przedsiębiorców"

W imieniu P.W. Słowiańska Barbara Rybak zapraszam do składania ofert na dostawę i montaż:
1. Kotłów gazowych. (specyfikacja, parametry, wymagania opisane w pdf)
2. Agregatu wody lodowej (specyfikacja, parametry, wymagania opisane w pdf)

 

data wpisu 30.04.2021

Projekt "Lubuski Bon Wsparcia Przedsiębiorców" – podpisanie umowy

Tytuł projektu:

Lubuski Bon Wsparcia Przedsiębiorców

Cel główny:

Celem głównym przedsiębiorstwa w ramach przedmiotowego projektu jest łagodzenie skutków epidemii Covid-19

Cel będzie realizowany poprzez Zakup kotłów gazowych z osprzętem Valliant oraz ich dostawa i montaż

Okres realizacji operacji 31.12.2020 - 31-05-2021

Zakup agregatu wody lodowej AKCKPS5 wraz z dostawą i montażem

Okres realizacji operacji 31.12.2020-30.12.2021

Kwota dofinansowania z UE : 119 415,00 zł

lubuski bon wsparcia przedsiębiorców

Wspieramy młodych piłkarzy - rekrutacja dla najmłodszych rozpoczeta

⚽️⚽️⚽️ Nowy Nabór sezon 2021/2022 ⚽️⚽️⚽️

Rozpoczynamy rekrutację dzieci urodzonych w latach 2015 - 2017

Co nas wyróżnia:

- jedyna Certyfikowana Akademia PZPN w okolicy 🥇🥇🥇

- Największy klub w okolicy, pod względem liczby dzieci oraz kadry trenerskiej 👍

- Najstarsza Akademia, z tradycjami - ponad 10 lat doświadczeń 👍

- Najbardziej utytułowany klub woj. lubuskiego ostatnich lat 👍

- Finalista ogólnopolskich rozgrywek o Puchar Tymbarku 👍

- Naszymi wychowankami interesują się najlepsze i największe Akademie piłkarskie w kraju

- Treningi Bramkarskie 👍

Co ponadto:

- Najniższa składka członkowska w okolicy

Zadzwoń już teraz i zapisz swoje dziecko:

Adam Bogdański - 887 474 787
Adrian Kłodawski - 665 214 913
Norbert Grabarski - 791 748 812
Robert Guźniczak - 609 048 744

wspieramy młodych piłkarzy