Współpraca

    W imieniu P.W. Słowiańska Barbara Rybak zapraszam do składania ofert na dostawę i montaż:
    1. Kotłów gazowych. (specyfikacja, parametry, wymagania opisane w pdf)
    2. Agregatu wody lodowej (specyfikacja, parametry, wymagania opisane w pdf)

    26.06.2020